Blodtrycksmätare är viktigt för den som vill ta reda på orsaken eller sänka sitt blodtryck. Nu för tiden finns det dessutom bra och billiga blodtrycksmätare för privat bruk.

Blodtrycksmätare

Varför en blodtrycksmätare kan behövas

För högt blodtryck är en åkomma som många svenskar lider av. Det kan resultera i både besvärliga symtom och allvarliga följdsjukdomar. En del av de följdsjukdomar högt blodtryck kan orsaka t.ex. stroke eller hjärtinfarkt tillhör de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Därmed är det mycket viktigt för den drabbade att försöka hitta ett sätt att komma till rätta med problemet. Det svåra är att högt blodtryck kan bero på en rad olika faktorer. Allt ifrån ärftlighet till andra sjukdomar och livsstils faktorer. Detta gör att blodtrycket är högst individuellt och beror på olika saker hos olika personer.

För den drabbade blir det därmed centralt att skaffa sig en helhetsbild över hur blodtrycket höjs och sänks. Vid vilka tillfällen påverkas blodtrycket? När påverkas det och av vad? Genom att skaffa sig denna information kan man ta reda på de individuella riskfaktorerna och därefter finna lösningar på problemet. Detta blir svårt genom enskilda läkarbesök. Dels för att de sker alldeles för sällan men också för att läkarbesöket i sig kan skapa oro som påverkar blodtrycket. Det bästa är att kontinuerligt mäta blodtrycket vid olika tidpunkter och situationer. T.ex. kan det vara värdefullt att mäta blodtrycket före och efter träning eller när man precis har vaknat. Genom att bokföra och sammanställa denna information går det att få fram en helhetsbild av blodtrycket och hur det förändras över tid. Det kan ge viktiga svar på frågor som vilken kost som fungerar bäst eller vilken träning som är den optimala. Med hjälp av en blodtrycksmätare är det inte bara billigt utan också enkelt att göra dessa mätningar i det egna hemmet.


blodtrycksmatare

Hur fungerar en blodtrycksmätare?

Blodtrycksmätning går ut på att kontrollera det högsta och det lägsta trycket i en pulsåder. Det spelar ingen roll om man ska mäta högt eller lågt blodtryck då det görs på samma sätt. En manschett fästs runt armen och fylls sedan med luft. När manschetten klämmer åt runt armen stryps blodflödet. Därefter lättas trycket sakta, så att blodet kan börja cirkulera igen. När blodet väl börjar flöda ger det ifrån sig ett mycket litet ljud. Vid den punkten kan man mäta det systoliska trycket. När manschetten släppt ut all luft och blodet flödar fritt kan man mäta det diastoliska trycket. Dessa värden registreras sedan och utefter det avgörs om man har högt, lågt eller normal blodtryck.

Det finns två huvudtyper av blodtrycksmätare. Manuella blodtrycksmätare och digitala blodtrycksmätare. De manuella kräver att man lyssnar på blodet med stetoskop samtidigt som manschetten töms på luft. De automatiska eller digitala blodtrycksmätarna mäter elektroniskt och visar resultatet på en display. Den senare modellen är lättare för lekmannen att använda och har även användbara funktioner att tillgå.


För vilket pris får jag en bra blodtrycksmätare?

Priserna på blodtrycksmätare varierar. De billigaste kan kosta från två till tre hundra och de dyraste ett par tusen. Det viktigaste vid val av blodtrycksmätare är att inte stirra sig blind på priset utan finna rätt blodtrycksmätare för dina behov. Det är inte säkert att varken högt eller lågt pris garanterar att du får blodtrycksmätare du behöver. När du ska köpa din blodtrycksmätare är det därför väldigt viktigt att du funderar över exakt vad som är det bästa köpet för dig.


Test av blodtrycksmätare

Som så många andra produkter har även blodtrycksmätare en konkurrensutsatt marknad. Det finns ett antal olika tester av blodtrycksmätare att tillgå på Internet. Tyvärr verkar de flesta vara mer kopplade till en tillverkare än någon oberoende bedömare. Förmodligen är det bättre att försöka bilda sig en egen uppfattning baserat på de egna behoven. Känner du dig osäker bör du rådgöra med din läkare.


Köpa blodtrycksmätare - vad ska man tänka på?

Det viktigaste att tänka på är att skaffa en mätare som passar dina behov. I dag finns en uppsjö av olika modeller att tillgå. En mer avancerad modell kan innehålla en programvara som hjälper dig bokföra ditt blodtryck och hur det utvecklas. Har du ambitionen att mäta när du har normalt blodtryck, när det påverkas och varför, kan en sådan mätare vara att rekommendera. Det finns också olika typer av manschetter till blodtrycksmätare. Den typ som fästes runt överarmen ger det mest tillförlitliga resultatet och är därmed det bästa köpet. Du bör också fundera på när du ska göra dina tester. Ska det endast ske i hemmet eller har du behov av en mer mobil modell.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.