Högt blodtryck menas med ett tryck på över 140/90 mm Hg. Det höga blodtrycket skadar kroppen på sikt, även om inga symtom märks. Men det finns sätt att sänka blodtrycket.

Högt blodtryck

Själva definitionen av blodtryck är " det tryck som driver blodet genom blodbanan". Trycket anges i millimeter kvicksilver (mm Hg) eller i kilopascal (kPa).; 1 mm Hg = 0,133 kPa. Vilket tryck som uppstår beror på hur mycket blod som pumpas ut från hjärtat och hur stort flödesmotståndet är i blodbanan.

Vid mätning av blodtrycket används oftast en s.k. manschett, eller någon annan typ av blodtrycksmätare, som lindas tätt om överarmen. Manschetten pumpas upp till dess att blodflödet helt upphör. Därefter släpps luften sakta ut ur manschetten. När blodet återigen börjar flöda under hjärtats sammandragningsfas uppstår ett ljud från pulsådern. Vid den punkten kan det s.k. systoliska blodtrycket mätas. När blodet återigen flödar helt fritt upphör ljudet från pulsådern och blodtrycket under hjärtats avslappningsfas, det s.k. diastoliska blodtrycket eller undertrycket, kan då mätas. När blodtrycket för en person anges uttrycks det som två värden med ett snedstreck emellan. Det systoliska värdet anges först och därefter det diastoliska.


högt blodtryck

Normalt blodtryck / högt blodtryck

För en fullt frisk, relativt ung person bör vilotrycket vara ca 120/80 mm Hg. Detta värde kan ses som exempel på ett normalt blodtryck. Om trycket överskrider detta värde kallas det, med en medicinsk term, för hypertoni. I vardagligt tal kallas det för högt blodtryck. Om värdet går för mycket under kallas det lågt blodtryck. Gränsvärdet för högt blodtryck kan dock variera från person till person då alla värden är individuella. Det finns dock vissa riktlinjer. Tidigare pågick en öppen debatt om vilket som var farligast. Högt övertryck eller högt undertryck? Numera anses båda vara skadliga och högt blodtryck definieras som ett systoliskt tryck över 140mm Hg och ett diastoliskt tryck över 90 mm Hg. Alltså ett blodtryck på över 140/90 mm Hg.


Vad är orsaken till högt blodtryck?

Det finns två former av högt blodtryck: primär och sekundär. Den primära formen orsakar merparten av alla fall med högt blodtryck (ca 95 %). Den exakta orsaken till den primära formen är ej känd med det finns olika teorier. Exempelvis verkar ärftlighet spela en viss roll. Sekundär hypertoni beror på någon annan sjukdom. Det finns en lång rad åkommor som kan orsaka högt blodtryck som exempelvis njurskukdomar eller aortakoarktation. Det finns också kopplingar mellan kost, alkohol- och tobaksintag och förhöjt blodtryck. Exempelvis kaffe, saltlakrits, koksalt och fet mat kan ge förhöjt blodtryck. Läs mer om vad som orsakar högt blodtryck.


Tecken och symtom på högt blodtryck

Högt diastolsikt blodtryck kan orsaka en lång rad olika symtom. Vanliga exempel är yrsel, trötthet, öronsus och huvudvärk. Det kan dock variera kraftigt från person till person och även skifta över tid. Ett högt kolesterolvärde kan också vara tecken på förhöjt blodtryck då det ofta följs åt. De tecken på högt blodtryck man upplever bör tas på stort allvar då det kan få allvarliga följder. Man kan dock få tillfälligt högt blodtryck t.ex. av stress eller hög puls utan att det får några följder alls. Mer om detta i avsnittet "högt blodtryck - symtom".


Är högt blodtryck farligt?

Förhöjt blodtryck kan ge allvarliga konsekvenser. Exempelvis kan kroppens blodkärl ta skada och ge åderförkalkning. På sikt kan det ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar. Ett obehandlat högt blodtryck kan öka risken för exempelvis stroke och hjärtinfarkt.


Hur man kan sänka blodtrycket

Det finns olika former av behandling om man behöver sänka högt blodtryck. Det går att sänka högt blodtryck genom ändringar i kost och motion men ibland kan medicinering vara enda utvägen. På marknaden finns också en stor mängd naturläkemedel mot högt blodtryck att tillgå. Dessa bör dock användas med försiktighet då effekten kan vara tveksam. I många fall kan det vara fråga om rent bedrägeri vid försäljning av naturläkemedel. Vid problem med förhöjt blodtryck bör du följa en läkares råd. Läs vidare om hur man kan sänka blodtrycket.


Blodtrycksmätare

Om du upplever problem med högt blodtryck kan det vara en god idé att investera i en blodtrycksmätare. Det finns en uppsjö av olika modeller på marknaden. Var noga så att du väljer en blodtrycksmätare som är anpassad efter dina behov. Det finns ingen mening med att lägga pengar på en dyr produkt som inte är det du behöver. Mer om detta i avsnittet om "blodtrycksmätare".


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.